Om LindePac

Nedan kan du läsa hur vi på LindePac arbetar,
hur en vanlig arbetsdag kan se ut och lite kort historia om oss

Vi arbetar enligt lean-konceptet.  Syftet med Lean Production är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om ’Mer värde för mindre arbete’.

Vardagen i fabriken börjar med en genomgång av dagens aktiviteter. Varje medarbetare ansvarar för respektive område och de aktiviteter som ligger inom detta. Förskummning, verktygsbyten, vad som ska produceras, in- och utleveranser mm.

Delaktighet och allas förståelse för varför vi går till jobbet varje dag blir tydligt när vi alltid ställer kunden i fokus.

Vi har investerat i ett lätthanterat och helt verksamhetsanpassat materialplaneringssystem, som gör att vi har totalkontroll på hela produktionsprocessen och därmed, med stor träffsäkerhet kan ge våra kunder rätt information gällande leveranser mm.

Vi har fram till nu (maj 2024) kunnat ha en leveransprecision på närmare 100% och en kvalitet på > 99%. Detta under 6 års tid.

Våra kunder är mycket nöjda och vi har flera referenser som kan vittna om hur LindePac agerar, levererar och hanterar sin roll på marknaden.

I februari 2018 startade LindePac AB sin verksamhet med fantastiska förutsättningar.

Efter många år av bristande ledarskap, produktionsfokus och avsaknad av långsiktighet gällande affärsmässighet, gick den tidigare verksamheten som hållit till i fastigheten i konkurs tidigt 2017.

Med ett renstädat bord, skuldfritt och genom återanställning av de viktigaste personerna ur den gamla medarbetarskaran kunde vi mycket snabbt komma igång med att hjälpa och ta hand om de kunder som direkt när vi startat återkom till vår anläggning.

Utöver huvudkontoret i Lindesberg har vi sedan december 2018 ett säljkontor i Stockholm då vår representation i den delen av landet efterfrågats.