CelluPac

I form av projektet CelluPac uppskalning utvecklar LindePac tillsammans med CellOfibers framtidens material, Cellofiber Foam (CFF). CFF tillverkas i cellulosa och kommer vara en del av papperskedjan. Ambitionen är att våra kunder ska kunna få sina produkter producerade i CFF under 2025-2026. 

Är du intresserad av att få dina produkter producerade i ett material med klimatet i hjärtat? Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Att lämna plasten bakom sig och istället använda ett biobaserat material är åtråvärt för många. Att det dessutom är pappersbaserat, kan brytas ned i naturen, innehar samma goda egenskaper och att det inte krävs en enda speciallösning innebär att priset kan hållas lågt, medan kvalitén håller fortsatt hög nivå. 

Projektet CelluPac uppskalning syftar till att kunna ersätta EPS med ett hållbart cellulosabaserat material, Cellofiber foam(CFF). Målet är att vidareutveckla den hypotes som bekräftats i tidigare steg och optimera en ny uppsättning hållbara material som ska kunna kompletera dagens EPS. Materialet erbjuder en drop-in lösning som minskar utsläppen av oljebaserade plaster och bidrar till en mer hållbar industriell utveckling. Förväntat resultat är att ta fram en produkt som består av cellulosa och är både bionedbrytbar och återvinningsbar. 

Lyssna på Jonas när han presenterar projektet på BioInnovations programkonferens 2022 eller läs mer på BioInnovations och CellOfibers hemsida.

” Det här materialet är framtiden för många företag. Att det dessutom är ett material som erbjuder möjligheten att bara trycka på start i befintliga maskinparker är ett stort plus och gör materialet tillgängligt för många”
        – Jonas Norell – Projektledare 

”Cellofiber foam (CFF) är är ett tekniskt utmanande material att framställa men kommer vara enkelt att använda i produktionen. Med hjälp av lång erfarenhet och ett otroligt kompetent forsknings-team så är vi en god bit på vägen och i sommar är planen att testa materialet tillsammans med en första kund” 
       – Lars Lundqvist – R&D

LindePac är behovsägare för projeket. Under utvecklingen har LindePac bidgragit med sin gedigna kunskap, både från ett tekniskt perspektiv såväl som ledarskap.

I nuläget är materialet fortfarande under utveckling. Ambitionen är att under första halvåret 2023 ersätta en befintlig frigolitprodukt åt utvalda kunder hos LindePac med en biobaserad motsvarighet.

Projektets ambition är att ta fram ett material som till över 99% består av cellulosa och som är både bionedbrytbar och återvinningsbar. Det betyder att det nya materialet ska kunna brytas ner av naturens processer och samtidigt kan återvinnas i den befintliga fibervärdekedjan. LindePac rekommenderar alltid att våra produkter lämnas för återvinning. 

Nej, CFF kommer ingå i papperskedjan och återvinns därför som tillsammans med övrigt papper i kartongreturen.

Vi är medvetna att dagens fossilbaserade EPS besitter en mängd unika egenskaper som gör det svårt att ersätta med wellpapp eller andra material. Cellofiber foam kommer till en start syfta till att motsvara EPS i lågdensitet och vi jobbar hårt med att fastställa materialets tekniska egenskaper. 

Ambitionen är att de första kommersiella produkterna i CellOfiber foam kommer att produceras till utvalda kunder under 2025. Det är i dagsläget inte möjligt att ge en exakt tid för en bredare lansering av CFF.

LindePac planerar att erbjuda formgjutna artiklar i Cellofiber foam (CFF) som ett komplement till övriga material redan tillgängliga hos oss. Till en början kommer CFF kunna användas i de produkter som idag produceras med EPS i låg densitet. 

Idag finns inget material som utan speciallösningar är naturligt nedbrytbart, utan dessa material behöver fortfarande återvinnas på industriella anläggningar. CFF är dessutom en så kallad ”drop-in-lösning” vilket innebär att materialet går alldeles utmärkt att använda i befintliga produktionsanläggningar utan dyra investeringar.

Då materialet är en så kallad ”drop-in” lösning krävs inga dyra investeringar i infrastrukturen, detta tillåter ett konkurenskraftigt pris. Det är i dagsläget inte möjligt för oss att lämna något kostnadsförslag.  

Maila info@cellofibers.se för att visa ditt intresse eller besök cellofibers.se för ytterligare information.