Med anledning av COVID-19 (Lägesrapport 29/9-20)

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Uppdaterad 20 September 2020

Vi på LindePac har löpande kontakt med våra leverantörer och i dagsläget finns det inget som tyder på att vi på något vis kommer får problem att leverera våra produkter och tjänster som vanligt.

Vi har analyserat situationen noga och har vidtagit flera åtgärder för att förhindra smittspridningen både internt och i samhället som helhet. Bland annat extra noggrannhet gällande handhygien, alla fysiska möten har bokats om till webb- och telefon-möten och kontorspersonal jobbar i den mån det går hemifrån.

Vi följer självklart regering och myndigheters rekommendationer och detta är som vi alla vet en pågående situation vilket innebär att förutsättningarna snabbt kan komma och ändras.

Vi svarar gärna på frågor och uppdaterar vår hemsida löpande när ny information dyker upp.

Med vänliga hälsningar
Jonas Norell
VD